ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7º Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς
4-6 Μαρτίου 2016
Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη

 

Η Ελληνική Εταιρεία Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ.) με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε παρουσιάζοντας ελεύθερες ανακοινώσεις στο 7ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 4-6 Μαρτίου 2016 στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους, μέλη ή μη της ΕΛ.Ε.Κ.Ζ.Σ., να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα ερευνών, αναδρομικών μελετών και ενδιαφερόντων κλινικών περιστατικών με τη μορφή προφορικής ή αναρτημένης ελεύθερης ανακοίνωσης. Το περιεχόμενο των ανακοινώσεων πρέπει να είναι σχετικό με την ιατρική των ζώων συντροφιάς. Οι φοιτητές Κτηνιατρικής μπορούν να συμμετέχουν στις ανακοινώσεις ως συν-συγγραφείς-στις προφορικές ανακοινώσεις δε μπορούν να είναι ομιλητές, ενώ αντίθετα στις αναρτημένες μπορούν να εκπροσωπούν τη συγγραφική ομάδα.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ έως 22-11-2015

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι τις 9.11.2015 σε ένα αρχείο το όνομα του οποίου θα περιλαμβάνει το όνομα του πρώτου συγγραφέα και 2-3 λέξεις από τον τίτλο (π.χ. «Παπαδόπουλος-Κνησμός στη γάτα.doc»). Όλες οι εργασίες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέχρι τις 20.12.2015 για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους και για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο κείμενο. Κατά την υποβολή της περίληψης οι συγγραφείς καλούνται να εκφράσουν την προτίμησή τους για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης μιας εργασίας (από προφορική σε αναρτημένη ή αντίστροφα), αφού ενημερώσει έγκαιρα τους συγγραφείς, ανάλογα με το επιστημονικό ενδιαφέρον της και τον αριθμό των εργασιών που υποβλήθηκαν και έγιναν αποδεκτές. Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή για παρουσίαση απαιτείται η προεγγραφή τουλάχιστον του ομιλητή (προφορικές ανακοινώσεις) ή ενός από τους συγγραφείς (αναρτημένες ανακοινώσεις) στο Συνέδριο.

Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 8-12΄, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις, με ευθύνη των συγγραφέων, θα τοποθετηθούν στα ειδικά πλαίσια το αργότερο μέχρι τις 12.00 του Σαββάτου 5 Μαρτίου 2016 και θα παραμείνουν μέχρι το τέλος των εργασιών του (η απαιτούμενη ταινία διπλής όψης θα παρέχεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου). Κατά τη διάρκεια ενός διαλλείματος του Συνεδρίου, το οποίο θα ανακοινωθεί στο Τελικό Πρόγραμμα, ένας από τους συγγραφείς κάθε αναρτημένης ανακοίνωσης θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά από αυτήν, ώστε να απαντήσει στις ερωτήσεις των συνέδρων που θα την επισκεφτούν.

Όλες οι περιλήψεις των ελεύθερων ανακοινώσεων που θα γίνουν δεκτές για παρουσίαση θα δημοσιευτούν στα ηλεκτρονικά Πρακτικά του Συνεδρίου. Από το σύνολο των προφορικών ελεύθερων ανακοινώσεων, η Επιστημονική Επιτροπή θα επιλέξει τις δύο καλύτερες, οι οποίες θα βραβευτούν την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου. Η μία από αυτές θα προέρχεται από ακαδημαϊκό ίδρυμα, ενώ η άλλη θα έχει παρουσιαστεί από Κτηνίατρο ελεύθερο επαγγελματία.

Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων:

  • Η περίληψη (ελληνική & αγγλική) πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε αρχείο Microsoft Word, γραμματοσειρά «Times New Roman», μέγεθος γραμματικών στοιχείων 12, διάκενο 1,5 γραμμή, περιθώρια 3,5 εκατοστών από όλες τις πλευρές, πλήρη στοίχιση του κειμένου και με εσοχή στις παραγράφους.
  • Η ελληνική και η αγγλική περίληψη πρέπει να αποτελούνται από 200-250 και 150-200 λέξεις, αντίστοιχα. Στον αριθμό των λέξεων δεν περιλαμβάνονται ο τίτλος της εργασίας και τα στοιχεία των συγγραφέων
  • Πρώτα θα γραφεί η ελληνική περίληψη και μετά η αγγλική. Σε κάθε μια, στην πρώτη σειρά γράφεται ο τίτλος με έντονα πεζά γράμματα και στη δεύτερη τα ονόματα των συγγραφέων με πεζά γράμματα. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός (όλοι πρέπει να έχουν ουσιαστική συμμετοχή σε κάποιο ή κάποια στάδια της εργασίας), υπογραμμίζεται το όνομα αυτού που θα ανακοινώσει την εργασία (προφορικές ανακοινώσεις) ή θα εκπροσωπήσει τη συγγραφική ομάδα (αναρτημένες ανακοινώσεις). Δύο σειρές παρακάτω γράφονται η ιδιότητα των συγγραφέων (π.χ. Κτηνίατρος, μεταπτυχιακός φοιτητής, MSc, υποψήφιος Διδάκτορας, Διδάκτορας, Επίκουρος Καθηγητής, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ) και τα στοιχεία του επαγγελματικού τους χώρου, ο διαχωρισμός των οποίων γίνεται με αριθμητικούς εκθέτες. Ακολουθεί μια κενή σειρά και ύστερα το κείμενο της περίληψης
  • Η ελληνική και η αγγλική περίληψη, ανάλογα με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες: (α) Εισαγωγή, στην οποία πρέπει να παρουσιάζεται με σαφήνεια ο σκοπός της ανακοίνωσης, (β) Υλικά και μέθοδοι ή Κλινικό(-ά) περιστατικό(-ά): ο χειρισμός των ζώων πρέπει να ήταν σύμφωνος με την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία, (γ) Αποτελέσματα, όπου προκειμένου για τα κλινικά περιστατικά απαιτείται επαρκής παρακολούθησή τους και (δ) Συμπεράσματα.
  • Συντετμημένοι όροι χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον έχει αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρένθεσης την πρώτη φορά που αναφέρονται στο κείμενο.
  • Περιλήψεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα επιστρέφονται για διόρθωση και εκ νέου υποβολή ή θα απορρίπτονται.
  • Μπορείτε να κατεβάσετε πρότυπο πάνω στο οποίο μπορείτε να γράψετε την περίληψη χωρίς να κάνετε καμία αλλαγή στη μορφοποίησή του σε μορφή pdf ή ms word

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των περιλήψεων:

Μαζί με κάθε περίληψη υποβάλλεται ηλεκτρονικά επιστολή όπου αναφέρονται: α) η προτίμηση των συγγραφέων για τον τρόπο παρουσίασης των ανακοινώσεων (προφορική ή αναρτημένη) και η συγκατάθεση τους για παρουσίαση με διαφορετικό τρόπο από αυτό που προτιμούν (αναρτημένη αντί προφορικής ή αντίστροφα) κατά την κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής, β) αν πρόκειται για ερευνητική εργασία, αναδρομική μελέτη ή ενδιαφέρον(-οντα) κλινικό(-ά) περιστατικό(-ά), γ) αν έχει παρουσιαστεί σε άλλη επιστημονική εκδήλωση ή έχει δημοσιευτεί ή βρίσκεται υπό δημοσίευση σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο (προτιμώνται οι εργασίες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και δεν έχουν δημοσιευθεί), δ) ο αριθμός της άδειας πειραματισμού από την αρμόδια αρχή (για ερευνητικές εργασίες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν πειραματόζωα), ε) αν απαιτούνται ειδικά εποπτικά μέσα για την παρουσίασή (σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί ως ελεύθερη ανακοίνωση), ε) τα στοιχεία του υπεύθυνου για την επικοινωνία συγγραφέα (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου)

Μπορείτε να κατεβάσετε πρότυπο της παραπάνω επιστολής σε μορφή pdf ή  ms word

Οδηγίες για τις αναρτημένες ανακοινώσεις (poster):

Οι μέγιστες διαστάσεις τους πρέπει να είναι 90 cm (πλάτος) x 140 cm (ύψος). Στο πάνω μέρος πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος και τα στοιχεία των συγγραφέων. Τα αποτελέσματα μπορούν να παρουσιαστούν σε μορφή γραφημάτων ή εικόνων. Τα γράμματα, τα σχήματα και οι εικόνες πρέπει να έχουν επαρκές μέγεθος ώστε να διαβάζονται από απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λουίζης Ριανκούρ 64 - Πύργος Απόλλων
Αμπελόκηποι - 115 23 Αθήνα

MB 0008 phone2107759727  Κιν.: 6945 311054 (WhatsApp & Viber)
 Επικοινωνία Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-16.00

MB 0003 mail2Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Visa  Mastercard  Maestro           vbv    sc 62x34